Celulitida a její léčba přístrojem SmoothShapes®

Celulitida a její příčiny

OLEKO - Smooth Shapes TřebíčCelulitida vzniká v důsledku hromadění tukové tkáně a v důsledku stárnutí podkožního vaziva, je zapříčiněna zvětšenými tukovými buňkami zachycenými nepružnou sítí vláknitých sept umístěných v podkožních vrstvách. Ke zmnožení tukových buněk dochází zejména působením ženských pohlavních hormonů. Celkově trápí toto onemocnění asi 90% dospělých žen.

Dlouho u nás přetrvával názor, že celulitida vzniká především díky obezitě, nadměrné hmotnosti, nedostatku pohybu a nesprávné výživě. Toto však v převážné většině případů nejsou hlavní příčiny celulitidy. Ta se formuje díky genetickým a fyzikálním faktorům, jako jsou hormony, vaskulární změny a změny v pojivové tkáni. Především je za změny zodpovědný hormon estrogen, který má též schopnost zvláčňovat a změkčovat vazivo. Vznik celulitidy podporuje také uspořádání podkožního vaziva, které je odlišné u žen a u mužů.

OLEKO - Smooth Shapes TřebíčV počátečních stádiích je celulitida považována zejména za problém kosmetický. Nejdříve je patrná na zadních stranách stehen. Teprve později se projevuje i na vnitřních stranách stehen, po stranách trupu, v oblasti břicha, na hýždích i na zadní straně paží. V extrémním případě se může takto změnit celý povrch kůže. Při extrémním postižení mohou nastat i zdravotní komplikace plynoucí zejména ze zvětšené masy tukové tkáně, jako jsou poruchy kloubů. Někdy dojde k současnému postižení mízního systému a k doprovodným otokům. Útlakem kožních nervů a cév se může stát kůže bolestivou na pohmat, snadněji se mohou tvořit modřiny, kůže ztrácí pružnost, stává se zranitelnější a náchylnější k infekcím. Neopomenutelné jsou i komplikace psychické.

Podle stupně postižení se rozlišují 4 stádia celulitidy:

  • 1. stádium – příznaky „pomerančové kůže“ jsou patrné pouze při tlaku na kůži. Například při „štípacím“ testu, kdy se vytvoří stiskem mezi dvěma prsty nebo tlakem dlaní proti sobě kožní řasa.
  • 2. stádium – někdy nazývané „manekýnské stádium“ se projevuje nerovnostmi kůže, které jsou viditelné nejen při „štípacím testu“, ale i při napnutí svalů, sezení na tvrdé podložce nebo jsou viditelné při ostrém bočním osvětlení.
  • 3. stádium – nerovnosti jsou viditelné vždy bez ohledu na stání, sezení, osvětlení.
  • 4. stádium – hrubé nerovnosti kožního povrchu, které mohou být komplikovány otoky, monstrózním zvětšením tukové tkáně i bolestivostí.

Smooth Shapes® - dlouhodobé účinky odstranění příznaků celulitidy

Některé přístroje pro léčbu celulitidy mají pouze masážní nebo masážní podtlakovou hlavici, což vede k nevýrazným krátkodobým výsledkům ve vzhledu kůže, ale neredukuje podkožní tuk. Některé přístroje mají samostatný laser, což má velmi malý vliv na celulitidu a podkožní tuk.

OLEKO - Smooth Shapes TřebíčInovátorský přístroj SmoothShapes (Elemé Medical, USA) přináší zásadní průlom a vaši celulitidu odstraní bezpečně, efektivně a s dlouhodobými účinky. SmoothShapes je pro odstranění celulitidy klinicky ideální a logičtější než ostatní přístroje. Cílí totiž neinvazivně na komplex podkožních tkání a struktur a na podkožní tukovou vrstvu a aplikace bude pro vás příjemná.

OLEKO - Smooth Shapes TřebíčVýsledkem dlouholetého, patentově chráněného výzkumu je SmoothShapes s aplikační hlavicí Photomology®. Ta kombinuje dynamický laser a světelnou LED energii s mechanickou masáží konturovacími válečky umístěnými ve vakuové podtlakové komůrce aplikační hlavice. Cíleně tak zasahuje komponenty tkáně zodpovědné za vzhled celulitidy a dosahuje dlouhodobých výsledků. Jemně modifikuje chování buněk k obnově normální aktivity a zlepšení funkčnosti tkáně.

Dynamický laser 915 nm v aplikační hlavici Photomology® je v současnosti jediným laserem, který zkapalňuje tuk - jeho vlnová délka je přesně naladěna na vyhledávání a zkapalnění tuku. LED záření 650 nm v aplikační hlavici Photomology® zajistí propustnost membrán tukových buněk, kterými se tak tuk dostává z buněk ven a současně stimuluje produkci podkožního kolagenu a obnovuje cirkulaci lymfy a prokrvení v dané oblasti. Vakuová podtlaková masážní komůrka v aplikační hlavici Photomology® zajistí odvod rozpuštěného tuku do lymfatického systému a pryč z těla a současně rozruší mezibuněčná septa.

Smooth Shapes® - galerie

Viditelné výsledky již po čtyřech zákrocích

 Smooth Shapes

 Smooth Shapes